Studium biblijne - zdrowe życie chrześcijańskie. Witamy w MEDN

Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał Mateusza 28:19.

Czytaj

Jesus in cloud

Najnowsza wersja 29 Czerwca 2024 r. Co nowego?

Due to website maintenance, no sermons until July 26

Walking in the footsteps of Jesus
1 Peter 2:11-25

1 Peter 2:11-25
Sermon in English, English subtitles
Go from milk to adult
1 Peter 2:1-10

1 Peter 2:1-10
Sermon in English, English subtitles
Holy walk of life
1 Peter 1:13-25

1 Peter 1:13-25
Sermon in English, English subtitles

Studium biblijne - zdrowe życie chrześcijańskie

Czytaj

Najnowsza wersja 29 Czerwca 2024 r. Co nowego?

Due to website maintenance, no sermons until July 26

Walking in the footsteps of Jesus
1 Peter 2:11-25

1 Peter 2:11-25
Sermon in English, English subtitles

Przeczytaj Biblię po polsku

BijbelBiblia Gdańska on-line

Studium Księgi Rodzaju

Z komentarzem. Upadek wiersz po wierszu. Czym jest grzech . Odrzucenie ofiary Kaina: bez rozlewu krwi, bez przebaczenia. Powódź Przymierze z Bogiem Studium Biblijne Księga Rodzaju wyjaśnia pojęcie grzechu. Dlaczego potrzebne jest Zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa. Arka Noego. Co to jest prawda? Akt stworzenia, czy ewolucja? Budowa Wieży Babel i pomieszanie języków. Zmagania Abrahama w Ziemi Obiecanej. Ofiarowanie dziesięciny Melchizedekowi przez Abrahama. Obietnice złożone Abrahamowi przez Boga. Obiecany syn Izaak. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Narodziny Izaaka i Boże obietnice.

Studium Księgi

Genesis Studium Księgi

Studium Księgi Nehemijaszowa

Wiersz po wierszu. Jaka nauka płynie dla nas, wierzących, z życia Nehemijaszowa? Uczniowie. Letni. Cesja. Budowanie. Trud. Czytanie Biblii. Nehemiasz jako obraz Jezusa. Studium biblijne Księga Nehemijaszowa opisuje jego wytrwałość w walce o odbudowę murów Jerozolimy. Stawiali go sobie za wzór broniący swojej wiary chrześcijanie.

Studium Księgi

Nehemijaszowa Studium Księgi

Studium Księgi Mateusza

Wiersz po wierszu. Dlaczego Jezus narodził się z dziewicy? Kuszenie Jezusa przez szatana. Wyjaśnienie Kazania na Górze. Osądzenie ludzi. Przypowieści Jezusa. Jezus, Faryzeusze i uczeni w piśmie Nauczanie Jezusa. Królestwo Niebieskie Prawo cesarza. Kim jest Chrystus? Mądre i nieroztropne dziewice. Czym ma być ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? Jednych wybierze, drugich pozostawi. Jezus oddaje swojego Ducha. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Trzy dni i trzy noce Misja Jezusa.

Studium Księgi

Mateusza Studium Księgi

Ewangelia według św. Jana

Jak zasłużyć na życie wieczne w Niebie? Jedynym sposobem jest uznanie Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i Pana. Wyjaśnianie Ewangelii na podstawie przykładów. Dlaczego człowiek potrzebuje zbawienia? Dlaczego odwracacie się od Boga? Nie rozumiem potrzeby zbawienia. Dlaczego wiara w Jezusa jest tak niezwykle trudna? Życie nie jest usłane samymi różami.

Studium Księgi

Włócznia w boku Jezusa

Studium Księgi List do Koryntow

Sąd Chrystusowy nad wierzącymi. Każdy wierzący będzie musiał zdać sprawę Jezusowi ze swojego życia na Ziemi. Za dobrą pracę Pan Jezus wynagrodzi. Źli pracownicy nie unikną czyśćca. Serce chrześcijanina jest niczym świątynia, którą zamieszkuje Duch Święty.

Studium Księgi

Koryntow Studium Księgi

Studium Księgi List do Galatów

Wiersz po wierszu. Studium biblijne Galatowie opowiadają historię uznania Pawła za apostoła. Jedna Ewangelia. Uzasadnienie przez prawo czy przez wiarę? Wolność w rozumieniu chrześcijan. Życie dla ciała czy dla ducha? Pogrzeb, kremacja czy wolny wybór? Czy tatuaże są dozwolone, czy mamy tu wolny wybór? Co w Tobie podoba się Bogu? Przestrzeganie prawa, Tory? Czym żyje CIAŁO? Czym żyje DUCH?

Studium Księgi

Galacja Studium Księgi

Studium Księgi List do Efezow

Wiersz po wierszu. Odrzućcie stare życie i rozpocznijcie nowe – pod przewodnictwem Ducha Świętego. Ducha w sobie nie gaście. Chrześcijanie na służbie. Żołnierz Pana Jezusa Chrystusa. Przyobleczenie pełnej zbroi Bożej List do Efezow 6. Wzmocnieni Duchem Świętym.

Studium Księgi

Efezow Studium Księgi

Studium Księgi List do Tymoteus

Wiersz po wierszu. Fałszywi nauczyciele. Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku (pastorze, najstarszym, diakonie) oddanemu służbie Jezusowi. Przygotowanie do walki z szatanem i demonami. Zadanie Bożych robotników. Strzeżcie się odstępstwa od wiary. Zachowanie wyznawczyń kościoła Studium Biblijne 2 List do Tymoteusza o trudzeniu się po żołniersku dla Jezusa, o walce z diabłem, Wyjaśnienie Ewangelii, Pan Jezus Chrystus, Duch Święty, Ewangelia, Słowo Boże. Jak przygotowujesz się do bitwy? Pełne zaangażowanie w walkę i wola zwycięstwa. Siła Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu.

Studium Księgi

TimotheusTymoteus Studium Księgi


TEMATY BIBLIJNE

Przyjąłeś Jezusa

Otworzyłeś swoje serce na Jezusa. Jaki następny krok?

Co oznacza bycie chrześcijaninem? Życie chrześcijanina krok po kroku. Czym jest chrzest? Co to jest grzech? Jak zrozumieć narodzenie się na nowo? Co oznacza „życie ziemskie”? Co to znaczy „żyć pod kontrolą Ducha Świętego”? Jakie są trzy stopnie grzechów?

Czytaj

Jak czytać Biblię?

Jak czytać Biblię?

Czytanie Biblii nie jest równoznaczne z czytaniem jakiejkolwiek książki. Zatem, jak należy czytać Biblię? Co należy wiedzieć, aby rozumieć Biblię? Co jest napisane w Biblii? Czytanie Biblii to Twój spokojny czas z Bogiem. Czytając Biblię, poznajesz Wolę Boga, to Duch Święty otwiera ci oczy. Czytając Biblię, poznajesz przykazania Boże. Wartości i normy chrześcijańskie.

Czytaj

Ewangelii

Jakie jest znaczenie Ewangelii?

Pytania dotyczące Ewangelii i zbawienia we współczesnych czasach. Co znaczy Ewangelia? Przebaczenie grzechów. Krew i woda po śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Oferta przebaczenia. Trzy dni i trzy noce śmierci Jezusa. Czy Ewangelia jest bezpłatna? Jaką cenę muszę zapłacić?

Czytaj

Kazania telewizyjne

Kazania Wilfred Starrenburg

Patrz teraz

Telewizyjne kazania Objawienia Jana

Objawienie Jana
Kazania Wilfred Starrenburg
Patrz teraz

Telewizyjne kazania Covid

Covid-19 marki Wilfred Starrenburg

Patrz teraz

Podróżuj po Izraelu

Nasza podróż po Izraelu, cz 1,
Objawienie Jana 16 Armagedon, Megiddo; 1 Królowie 18 Eliasz z Góry Karmel i prorocy Baala; Wzgórza Hermon i Golan; Jezioro Galilea; Synagoga Kafarnaum, dom teściowej Piotra; Żydowski dom Katzrin; Matthew 14: Mountain of the Beautitudes; Łukasza 4: 28-30 Góra Otchłani; 1 Samuela 31: 10-12 Bet-Szean; Rodzaju 26: 32-33 Beer Sheba, studnia i Ołtarz Izaaka. Chrzciny w Jordanie; Kuszenie Jezusa na pustyni Mt 4.

Patrz teraz

Podróżuj po Izraelu 2

Nasza podróż po Izraelu, cz 2
Jeruzalem, Betlejem, Wieża Dawida, Miasto Dawida, Góra Oliwna, Złota Brama, Miejsce Świętej Wieczerzy, Getsemane, Via Dolorosa (Droga Krzyża), Grób Jezusa, Mur, tunele Ściany Płaczu, Yad Vashem ( Muzeum Holokaustu)

Patrz teraz

Kazania telewizyjne

Kazania Wilfred Starrenburg

Patrz teraz

Telewizyjne kazania Objawienia Jana

Revelation
Kazania Wilfred Starrenburg
Patrz teraz

Telewizyjne kazania Covid

Covid-19 marki Wilfred Starrenburg

Patrz teraz

Podróżuj po Izraelu

Nasza podróż po Izraelu, cz 1,
Objawienie Jana 16 Armagedon, Megiddo; 1 Królowie 18 Eliasz z Góry Karmel i prorocy Baala; Wzgórza Hermon i Golan; Jezioro Galilea; Synagoga Kafarnaum, dom teściowej Piotra; Żydowski dom Katzrin; Matthew 14: Mountain of the Beautitudes; Łukasza 4: 28-30 Góra Otchłani; 1 Samuela 31: 10-12 Bet-Szean; Rodzaju 26: 32-33 Beer Sheba, studnia i Ołtarz Izaaka. Chrzciny w Jordanie; Kuszenie Jezusa na pustyni Mt 4.

Patrz teraz

Podróżuj po Izraelu 2

Nasza podróż po Izraelu, cz 2
Jeruzalem, Betlejem, Wieża Dawida, Miasto Dawida, Góra Oliwna, Złota Brama, Miejsce Świętej Wieczerzy, Getsemane, Via Dolorosa (Droga Krzyża), Grób Jezusa, Mur, tunele Ściany Płaczu, Yad Vashem ( Muzeum Holokaustu)

Patrz teraz

Misja Ewangelicji Dobra Nowina (MEDN) lub EZBB

AdresRua Clóvis Líra 246, Nova Parnamirim,
Parnamirim - RN
Brazylia

Telefon
(0055)(84) 99142 5210

Email
info@ezbb.org

Linki społecznościowe

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Ponad autorem

Autorem studiów biblijnych jest Wilfred René Starrenburg. Najpierw ukończył szkolenie techniczne samolotów (inżynier naziemny) i ukończył informatykę HTS (licencjat). Pracował w Iranie, Szwecji, Irlandii, Anglii i Holandii.
3-letnie wewnętrzne nauczanie biblijne. Mieszka w Brazylii z żoną i dwójką dzieci.

Jesus in cloud